post

Påmelding til vårsemesteret 2022

Kategori

Aktuelt Forside

Sist endret: 9 desember 2021


Vi gleder oss til et nytt semester med alle våre flotte utøvere i Hammer Turn.

Daglig leder og sportslig leder har dette semesteret jobbet for å finne forbedringspotensiale inn mot nytt semester, noe som har resultert i endrede treningstider. Vi forstår at dette fører til uforventede endringer for noen, men håper at det langsiktig kan være positivt for våre partier.

Det kommende semesteret vil derfor se slik ut:

Påmelding til RG partiene våre gjøres over mail til post@hammerturn.no

Nåværende partier vil få fortrinnsrett og gjennom spond få mulighet til å melde seg inn på gruppene som står her. Det er førstamann til mølla prinsippet som gjelder.

Avstemningen vil åpne 13. Desember og avsluttes 27. Desember.

Har vi fortsatt ledige plasser etter 27. Desember vil vi fylle på fra ventelistene våre.


Hammer Turn

Administrasjonen