post

Retningslinjer

Klubben skal være en klubb for alle barn og ungdom i Lørenskog og omegn, og miljøet skal kjennetegnes ved trivsel og en felles respekt mellom gymnaster, trenere og foreldre. Derfor er det viktig at vi har noen felles retningslinjer og normer å forholde oss til, både små som store i klubben!

Her finner du Hammer Turns lovnorm og vedtekter: Lovnorm Hammer Turn: lovnorm-for-idrettslag

Her finner du Hammer turn sin sportslige plan: Sportslig plan – Hammer Turn 

Her finner du retningslinjer for reiser i regi av Hammer Turn: Reiser – Hammer Turn

Retningslinjer for trenere i Hammer turn: Retningslinjer – trenere

Retningslinjer for avgifter og kontingenter: Retningslinjer for avgift og kontingent

Retningslinjer for foreldre og foresatte: Retningslinjer – Foreldre

Retningslinjer for dugnadsarbeid: Retningslinjer – Dugnad

Retningslinjer for sunn idrett: Retningslinjer – Sunn idrett