post

Retningslinjer

Klubben skal være en klubb for alle barn og ungdom i Lørenskog og omegn, og miljøet skal kjennetegnes ved trivsel og en felles respekt mellom gymnaster, trenere og foreldre. Derfor er det viktig at vi har noen felles retningslinjer og normer å forholde oss til, både små som store i klubben!

Her finner du Hammer Turns lovnorm og vedtekter: Lovnorm Hammer Turn

Her finner du retningslinjer for reiser i regi av Hammer Turn: Reiser – Hammer Turn

Retningslinjer for avgifter og kontingenter: Retningslinjer for avgift og kontingent

Retningslinjer for foreldre og foresatte: Retningslinjer – Foreldre

Retningslinjer for dugnadsarbeid: Retningslinjer – Dugnad