post

Breddepartier

Det er to semester per kalenderår for våre Breddepartier. Disse starter opp i januar og september. Det er ikke trening i skoleferiene.
Alle gruppene deltar to ganger i året på oppvisninger, såkalte Turnparader. Dette er store arrangementer som er veldig populære hvor alle gymnastene i klubben får vist seg frem på hva de har lært gjennom semesteret!

Turnaktiviteter for barn skal være allsidig, morsomt, utfordrende, spennende og utviklende!

Vi i Hammer Turn tar utgangspunktet i Idrettens Grunnstige som er utviklet av Norges gymnastikk- og turnforbund, hvor trenerne våre har opplegg basert på dette. Vi jobber mye med basis- og grunntrening i Hammer Turn slik at de grunnleggende elementene sitter godt før barna går videre til neste parti.

De fleste av breddepartiene våre er lagt opp på aldersnivå, så er man usikker på hvor man skal melde seg på er det et fint utgangspunkt å gå etter!