post

Konkurransepartier

Vi har fem konkurranseparti i Hammer Turn: Aspirantturn jenter, Aspirantturn gutter, Konkurranseturn gutter, Troppsgymnastikk og RG (Rytmisk Gymnastikk).

Dette er uttaksparti og det er trenerne selv som rekrutterer utøvere til disse partiene. På konkurransepartiene det mye trening, samlinger og konkurranser i løpet av året, så utøverne må være motiverte og ha et ønske om å satse!