post

Konkurransepartier

Vi har fire konkurransegrener i Hammer Turn: Troppsgymnastikk, Rytmisk Gymnastikk (RG), Turn kvinner (WAG) og Turn menn (MAG)

Hvordan begynne på et av våre konkurransepartier? 

Våre konkurransegrener er for motiverte utøvere som ønsker å trene mer å være med på konkurranser. Påmelding til våre konkurransepartier må gjøres gjennom dialog med hovedtrener for grenen. De ulike grenene har forskjellige forutsetninger som bør være på plass om man skal ha oppleve mestring og kunne følge nivået på treningene. Vi stiller krav til dedikasjon, deltakelse på trening, treningsmengde og ulike fysiske ferdigheter.  Dere kan lese mer om grenene her på hjemmesiden vår, og dere kan be om mer informasjon fra aktuell hovedtrener. Les gjerne om hva de ulike grenene forventer av ferdigheter før dere tar kontakt.

Forventninger og utgifter 

I våre konkurransegrener forventer vi at foresatte stiller til ulike dugnadsarbeid, tilsynsvaktordninger og annet i forbindelse med arrangementer klubben har. Det vil også være økte utgifter i forbindelse med konkurranser, reiser, drakter og lignende. (sliter man med betalingsevne kan man ta kontakt med klubbens daglig leder på post@hammerturn.no)

 

Fysiske forutsetninger i de ulike grenene 


Troppsgymnastikk 

Hovedtrener: Mia Malmer, sportsligleder@hammerturn.no

Aspirant (8-10 år): Håndståenderulle,  håndstående bomlanding, hjul bomlanding, stiftskyv, bro og bakoverrulle. 

Rekrutt (11-13 år): Forlengs salto, baklengssalto, stift, bakoverbro og araber flikkflakk. 

Junior krav (14-18 år): Strak 360, overslag, araber flikk strak, stift strak og inngangssalto.

Rytmisk Gymnastikk

Hovedtrener: Damla Ece Köse, hovedtrener.rg@hammerturn.no

Mini rekrutt (6-10 år): Gutte og jente spagat, rulle og bro

Rekrutt (10-12 år):  Foroverbro, bakoverbro, hjortesprang, spagatsprang, redskap teknikk med ring, ball og tau

Junior (13-15 år): bedre redskap teknikk med ring, ball, tau og køller. Klarer noe kast og fange. God på balanser, pivots og ulike sprang

Turn Kvinner

Hovedtrener:

Turn Menn 

Hovedtrener: Alexander sunde, hovedtrener.mag@hammerturn.no