post

Ungdom 12-17 år

Gutter og Jenter (separerte partier)

Dette partiet jobber etter SALTO sine grunnideér som er en videreføring av Idrettens grunnstige. S-osial, A-llsidig, L-ek, T-urn og O-ppvisning er fokuset her.

Det som kan kjennetegne denne aldersgruppen er noe dårligere koordinasjon og bevegelseskontroll grunnet pubertet og hormonforandringer. Ungdommer som tidligere behersket en aktivitet kan nå føle at armer og ben er «litt i veien». Vi vektlegger derfor at ungdommen utvikler et positivt forhold til sin egen kropp og tilrettelegger derfor våre aktiviteter til dette gjennom fokus på allsidighet og lek.

Det trenes mye i turnapparater for å få kroppsbeherskelse og for å bli sterke og smidige. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel.