Spesialiserte breddepartier

Spesialiserte breddepartier

Dersom man har en ekstra interesse for enten RG, Troppsgymnastikk eller apparatturn er det mulig å begynne på en av de spesialiserte breddepartiene våre der det fokuseres ekstra på grenen man har valgt. 

Dere kan lese mer om de ulike grenene på hjemmesiden her.

Apparatturn jenter
Apparatturn for jenter fokuserer på apparatene bom, dameskranke, frittstående og hopp. Det er dette man gjerne kjenner til som tradisjonell turn. De trener to dager i uken, der en dag har mer fokus på basis og en dag er i turnhallen med mer spesifikk trening mot apparatene. 

Vi har treningstilbud for:
Jenter 6-7 år, jenter 8-9 år, jenter 10-11 år og jenter 12-14 år


Apparatturn gutter
Apparatturn for gutter har apparatene gutteskranke, ringer, bøyle, svingstang, hopp og frittstående. De trener tre dager i uken. Her er det mye fokus på apparat teknikk som er spesielt krevende i apparatene som brukes av guttene. Dette skaper varierte treninger, med stor bevegelseserfaring. 

Troppsgymnastikk
Troppsgymnastikk har apparatene trampett, tumbling og frittstående. De trener to dager i uken, der en dag har mer fokus på basis og en dag er i turnhallen med mer spesifikk trening mot apparatene. 

Troppsgymnastikk er en idrett med mye hopp og sprett. Det er fokus på akrobatiske serier i tumbling og høye hopp og svev i trampett. De lærer mye om teknikk og fokuserer en del på bevegelse til musikk, rytme og dans.


Rytmisk Gymnastikk 

Klubben har lange tradisjoner i RG og har nylig hatt en gymnast på senior landslag i Rytmisk Gymnastikk, som nå er gått videre som trener i klubben. Her er det stor fokus på bevegelighetstrening, artisteri og ulike redskaper som ring, vimpel, tau, ball og køller. De trener i Fjellhamarhallen. 

Dere kan selv velge hvor mange dager i uken dere trener. 

Landslagsgymnast Hannah Haug