Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er en publikumsvennlig og allsidig lagidrett bestående av tre apparater. Tumbling og trampett engasjerer oss med spenstige, spektakulære og luftige svev mens frittstående viser oss samspill etter spennende musikk og rytmer, med artistiske bevegelser og akrobatikk. (gymogturn). 

I troppsgymnastikk konkurreres det lagvis i tre apparater: tumbling, trampett og frittstående. Troppen vår stiller jevnlig i både lokale og nasjonale konkurranser, de desidert største høydepunktene fra konkurranser er 10. Plass i NM TeamGym 2022 og 3. Plass NM NK junior kvinner tumbling 2023. 

Troppen har sin egen instagramside @httropp for de som ønsker å se mer av hva troppen driver med. Troppen er delt inn i aspirant-, rekrutt- og juniortropp. Denne inndelingen baserer seg på reglement i troppsgymnastikk og følger alder for deltakelse i konkurranser.

Aspirant 8-10 år
Rekrutt 11-13 år
Junior 2 14-15 år
Junior 1 15-17 år

 

Aspirant partiet introduserer deg for treningsmetodene, apparatene og den grunnleggende styrken som er nødvendig. Vi prøve å informere om ledige plasser internt i klubben. Etter man har begynt på aspirant tropp vil det være en naturlig aldersbasert forflytning. Har du erfaring fra tidligere ta kontakt direkte med hovedtrener for troppsgymnastikk, Mia Malmer ved Spond eller e-post: tropp@hammerturn.no