Konkurranseturn Kvinner

Konkurranseturn er for motiverte og dedikerte gymnaster. På konkurranseturn kvinner legges det vekt på fire apparater der det jobbes med kraft, teknikk, fleksibilitet og artisteri. 

Turn kvinner

Med en spennende kombinasjon av dristighet og eleganse jobber turn kvinner med utfordrende elementer i fire apparater – hopp, skranke, bom og frittstående.

Det legges stor vekt på artisteri, fleksibilitet, kraft og ikke minst stil.

Hopp

I hopp kreves rene og kraftfulle bevegelser som kombinerer høyde og lengde med en eller flere rotasjoner og en stødig landing.

Hopphestens høyde er 125 cm med et springbrett foran som brukes til å lage stem mot hopphesten etter max 25 meters tilløp.

Skranke

Skranke er et av kvinnenes mest spektakulære apparater og krever kraft, mot og koordinasjon, kombinert med rotasjoner og flere skift av grep.

Skranke består av to holmer på vertikale støtter i forskjellige høyder. Den laveste holmen er plassert 1,75 meter over bakken, mens den øverste holmen er plassert 2,55 meter over bakken. Avstanden mellom holmene kan være opp til 1,80 m

Bom

Øvelsene i bom må inneholde en rekke akrobatiske og gymnastiske elementer som hopp, piruetter og danseelementer som bølge- og balanseelementer i liggende, sittende og stående posisjoner. Øvelsen kan maksimum vare i 90 sekunder.

En bom er 10 cm bred, 5 meter lang og står plassert 1,25 meter over bakken.

Frittstående

Frittstående er målestokken for ferdigheter og fritt uttrykk. Frittstående for jenter er akkompagnert av musikk (uten tekst), og øvelsen her er en blanding av dansebevegelser og et vidt spekter akrobatiske elementer. Øvelsen kan maksimum vare i 90 sekunder. Individualitet, originalitet, modenhet, mestring og den artistiske kvaliteten er hovedingredienser for å oppnå en høy poengsum i frittstående.

Øvelser i frittstående utføres på en 12×12 meter stor matte med svikt.

Ref: Norges Gymnastikk og Turnforbund

 

Turn kvinner i Hammer Turn

Hammer Turns konkurransepartier for turn kvinner er delt i 3 grupper:
Aspiranter – 6-10 år
Rekrutter – 11-13 år
Stige – 14 år og oppover

Barna må være motivert for mye trening, og ha god fleksibilitet og motoriske evner for å følge nivået i treningene. Vi anbefaler alle som er interesserte i å lese mer om ferdighetene man bør mestre før man evt blir tatt opp på et av konkurransepartiene her.

Foresatte til barn på konkurransepartiene bør være like motivert som barna, da det krever mye oppfølging i forbindelse med daglig trening, dugnader, konkurranser, samlinger og oppvisninger.