post

Voksenturn

Menn og Kvinner (fra 18 år og oppover)

Dette er fin trening for alle hvor man fokuserer på sirkel- og styrketrening med god oppvarming i forkant, stasjonstrening med fokus på forskjellige musklelgrupper og uttøyningsdel.

Nybegynner/basistrening:

Dette kurset er midt i blinken for deg som har lyst til å prøve turn for første gang hvor vi trener på koordinasjon, styrke, stabilitet og bevegelighet, ut ifra deltakerens eget nivå. Her har man selv muligheten til å tilpasse sin egen trening.

Vi vil gjøre mye basis og enkle turnøvelser på trening, vi vil også ha fokus på styrke, bevegelighet og balanse. Vi vil også ha noe trening i apparatene som blir styrt av instruktør. Det stilles ingen krav til tidligere treningskunnskaper eller fysisk form. Treningsopplegget blir tilpasset etter deltakerens egen bakgrunn og forutsetning.

Turntrening for tidligere turnere:

Bor det en gammel turner i deg? Det aldri for sent å prøve seg litt igjen på gamle turnkunstner. Vi vil jobbe med basisøvelser i turn, men også utfordre oss selv med å jobbe litt med salto-konseptet. Det vil også bli trening i apparatene som blir styrt av instruktør. Vi vil også ha fokus på styrke, bevegelighet og koordinasjon. Krav til dette kurset er at du har drevet med turn tidligere.