post

Barn 9-11 år

Gutter og Jenter (separerte partier)

Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse.

På dette partiet øver barna basiselementer fra turn etter Idrettens Grunnstige. Det trenes mye i turnapparater for å få kroppsbeherskelse og for å bli sterke, bevegelige og smidige.

Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel. Gruppen har i tillegg også stort fokus på trivsel, treningsglede, mestring og teamfølelse.