post

Foreldre og Barn

Barn fra 2-4 år med foreldre.

Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre og barn spiller inn. Dette er de minste barnas første møte med turning og vi legger derfor vekt på at barna skal bli fortrolige med omgivelsene. Aktivitetene er lystbetonte og gjennom sangleker, stasjonstrening og hinderløype øver vi på balanse, spenst, bevegelighet, rytme og koordinasjon.

Det fine og spesielle med foreldre og barn er at barna har hver sin turninstruktør, og siden de viktigste apparatene vi turner på er foreldrene, er det ikke fritt for at disse også er litt slitne etter endt økt. Til gjengjeld hjelper dette til å utvikle noe svært sentralt; nemlig samspillet mellom barna og foreldrene.

Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken. Vi oppfordrer foreldrene og barna til å ha på behagelige og praktiske klær på denne timen.