post

INFORMASJON VED PÅMELDING

Prøvetrening:

Det er mye spørsmål om mulighet for prøvetrening, men dette har vi dessverre ikke mulighet til å tilby da etterspørselen er stor og vi ikke har kapasitet på treningene. Dette også av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. Man må derfor melde seg inn i Hammer Turn for å kunne trene hos oss.

Medlemskap  

Alle som ønsker å delta på aktivitet i Hammer Turn må ha et medlemskap til kr. 350. Dette dekker blant idrettsforsikringen. Faktura vil sendes på mail, og må betales for å beholde plassen på partiet.  

Treningsavgift 

Treningsavgift betales pr semester. Faktura for treningsavgift vil bli sendt på spond etter ca. 3 uker etter partiets oppstart gjennom spond 

Treningsavgiften må betales i sin helhet ved deltakelse på tre treninger eller mer. 

Vårsemester:  Uke 5-24  

Høstsemester:  Uke 35-49

Det er ikke trening i ferier og på røde dager.  

Spond 

Klubben benytter Spond til innkalling av trening, og som en utgående kommunikasjonskanal til våre medlemmer. Vi anbefaler derfor alle våre medlemmer til å laste ned denne appen ved oppstart.

Klubbens størrelse og antall involverte i Spond gjør at det er lite egnet for innkommende henvendelser. Derfor ber vi om at henvendelser, spørsmål eller andre tilbakemeldinger gjøres pr e-post:  

Generelle spørsmål knyttet til medlemskap, treningstider, aktiviteter, dugnad eller lignende rettes til: post@hammerturn.no 

Spørsmål om faktura, økonomi eller øvrige tilbakemeldinger kan rettes til administrasjon@hammerturn.no 

Dugnad 

I 2022 ble det besluttet å redusere antall dugnader i klubben.

De gjenstående dugnadene er:  

  • Salg av sokker
  • Digital spond kampanje 
  • Tilsynsvakt i Kjennhallen/Fjellhamarhallen (rullering gjennom året). 

Som mange andre idrettsklubber i Norge er vi avhengige av dugnadsarbeid og god dugnadsånd for å få driften i Hammer Turn til å gå rundt. Vi håper derfor dere foreldre stiller opp på dugnader for å skape et godt felleskap og aktivitetstilbud i klubben! Dugnader hos oss vil være en gang i semesteret per barn og vil være dugnad som salg av Bambusa sokker, digital kampanje med spond, noe tilsynsvakter i helg eller ved arrangementer. Det er mulig å kjøpe seg fri fra dugnadsarbeid. Dere vil motta mer info god tid i forveien av dugnaden.

Klubben har periodevis konkurranser, samlinger eller andre arrangementer hvor vi er avhengige av frivillig arbeidskraft i ulike funksjoner. Dette vil bli informert om i god tid i forkant.   

Utmelding  

Utmelding skal gjøres pr e-post til administrasjon@hammerturn.no 

Gymnaster som ikke har meldt fra om utmelding pr e-post vil holdes økonomisk ansvarlig for treningsavgiften. 

Treningsklær:

Det er ingen krav til spesifikt treningstøy hos oss, men vi anbefaler å ha turnsko eller antiskli-sokker. Anbefaler også tettsittende klær og vi ønsker at alle tar av klokker, ørepynt, smykker, armbånd o.l. tas av før treningen. Barn med langt hår bør ha hårstrikk. Drikkeflaske kan også være lurt å ha med seg.

For kjøp av treningsklær se egen fane på nettsiden.

Parkering og oppmøte:

På grunn av lite parkeringsplasser i nærheten av Kjennhallen anbefaler vi å parkere på Metro-senteret. Her kan man stå opp mot tre timer mot parkeringsavgift.

Mens barnet turner:

Vi ber om at barna tar av seg yttertøy i garderoben og at foreldre og barn venter her til trenere kommer og henter dem. Barna går på turn alene slik at treneren får deres fulle oppmerksomhet.

Kjennhallen:

Ikke alle er kjent i Kjennhallen og det kan derfor være vanskelig å finne fram til treningen første gang. Her har vi prøvd å forklare det enkelt(Illustrasjon av Kjennhallen(pdf):

  • Inn hovedinngangen så kommer du til kafeområdet hvor du finner tilsynsvakta, han/hun kan også være behjelpelig med å finne fram.
  • For å komme til garderobene følger du gangen nedover. Hammer Turn har de to nederste garderobene til disposisjon. Garderobene er kjønnsinndelt.

Turnparade:

Hver sesongslutt til sommer og jul arrangerer Hammer Turn Turnparade hvor barna får vise frem hva de har lært i løpet av semesteret. Dette er et flott og populært arrangement som vi anbefaler alle å delta på! Datoer her vil bli fastsatt i løpet av semesteret. Eventuelle spørsmål rundt Turnparaden kan rettes til trenerne på partiet.

 

Hammer Turn er en klubb som hører til i Kjenn-hallen i Lørenskog kommune.

Medlemmet er forsikret på trening gjennom sitt medlemskap.

Vi har ca. 1200 medlemmer

Påmeldingsskjema for Hammer Turn

Klubben er i en overgangsfase til nytt medlemssystem. Ikke alle funksjoner er ferdig, blant dem er funksjonalitet for påmelding. Dette er planlagt ferdig innen utgangen av sommeren.

Imellomtiden har vi utviklet en midlertidig løsning som gjør det mulig å ta imot påmeldinger. Dataene som blir registrert her, vil bli flyttet til løsningen og ikke noe du som medlem behøver å tenke på.