post

Barn 4-5 år

Gutter og jenter (separerte partier)

Dette partiet turner etter «gymlek» konseptet. Det er en adskilt gruppe med gutter og jenter som leker, turner i apparater, danser til musikk og utforsker hinderløyper. Vi kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek for å gi et godt utgangspunkt for allsidig grunn- og bevegelsestrening.

Barna videreutvikler grovmotorikken med å gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste/fange, o.l. Viktigheten av samarbeid er også et sentralt element i det hele. Viktigheten av samarbeid er også et sentralt element i det hele. Det lages et oppvisningsprogram til vår- og juleturnparadene.