Parkour

Parkour er en av de mest populære partiene i Hammer Turn. Det er en spennende og relativ ny sport hvor man ved hjelp av ulike teknikker bruker kroppen kreativt for å komme seg gjennom ulike hinder på mest effektiv måte. Det er sammensatt trening hvor hovedfokuset ikke er målet, men veien.

Parkour har frie rammer hvor mye av treningen er lek og moro, og man bruker naturlige bevegelsesmønstre som å hoppe, klatre, rulle, hoppe osv. Parkour har mange av de samme elementene som i gymnastikk og akrobatikk sammen med koordinasjon- og styrketrening.

Det er også mye fokus på grunntrening og sikkerhet i aktiviteten. Det er en sport hvor du bruker hele kroppen, tilpasset alle nivåer og er en arena for de som ønsker å være i bevegelse og utfordre seg selv for sin egen del. (kilde, klubben.no)

Mål er utarbeidet av hovedtrener Patryk.