post

Barn 6-7 år

Gutter og Jenter fra 6-7 år (separerte partier)

Dette er den «motoriske gullalder» der barn lettest tilegner seg ferdigheter. De stimuleres til idrettsaktivitet i en grovkoordinert form som legger grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Partiet følger Idrettens Grunnstige der barna øver på basiselementer fra turn.

Det fokuseres på fiksering, balanse, spenst, styrke, smidighet, rytme og koordinasjon for å kunne mestre teknikkene som turn krever. Det blir også lagt en del vekt på god oppvarming og uttøyning