post

Vi ser etter deg som kan troppsgymnastikk!

Kategori

Forside Forside

Sist endret: 4 april 2022


Hammer turn har i dag 40 utøvere som er aktive i troppsgymnastikk. Vi konkurrerer både nasjonale klasser og Teamgym.

Troppen har de siste årene gjort gode resultater i flere nasjonale konkurranser og har som sikte å prestere godt også i NM TG og NM NK. Vi ønsker at våre utøvere skal kunne nå sine mål hos oss med god oppfølgning fra våre trenere. Hammer troppen har med sine 40 utøvere og stadig større interesse for tropp, et ønske om en person til i trenerteamet som kan bidra med kompetanse og stabilitet. Vi ønsker å bygge og vedlikeholde et miljø der vi har utøvere som er motiverte og aktive lenge.

Vi søker en trener som har en genuin interesse for gymnastikk og turn, er engasjert og samarbeidsvillig. Trener bør ha relevant trenererfaring, sertifisering, sikringskurs og engasjement. Vi er gjerne med å utvikle våre trenere. Er du interessert i å bli en del av trenerteamet til troppen så ta kontakt med administrasjon@hammerturn.no


Hammer Turn

Administrasjonen