post

Årsmøte 2023

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 2 februar 2023


Årsmøte 2023, 27/3 kl 18:30

Hammer Turn inviterer til årsmøte mandagen 27. mars kl. 18:30

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hammer Turn i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hammer Turns lov. Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20. Mars til styret@hammerturn.no

Påmelding gjøres gjennom mail til administrasjon@hammerturn.no, fysisk påmelding må gjøres innen 20. Mars, digital påmelding gjøres senest 26. Mars 16:00.

Med vennlig hilsen
Styret
Hammer Turn


Hammer Turn

Administrasjonen