post

Oppdatering fra styret – september 2020

Kategori

Aktuelt Forside

Sist endret: 24 september 2020


Sommeren er over, og høsten med sine flotte farger står for døren. Dessverre preger Covid-19 samfunnet fortsatt, med alt dette medfører for store og små. I Hammer Turn er andre halvdel av 2020 godt i gang, og aktivitetsnivået er høyt. Det har skjedd mye positivt siden forrige oppdatering i juni, men noen nye utfordringer har det også blitt. Her følger en oppsummering av de viktigste sakene.

 

Hva har blitt gjort?

 • Ny nettside er lansert. Den er ikke perfekt ennå, og mer innhold vil komme, men det er uansett et godt steg opp fra forrige hjemmeside.
 • Ny administrasjonsansvarlig er ansatt. Wendell Grimshei Skottevik heter han, og han har rukket å sette et positivt avtrykk på klubben allerede.
 • To nye hovedtrenere har blitt ansatt, for turn kvinner og turn menn. Henholdsvis Mari Asp og Vitalijs Arsuns. Dette har gitt et etterlengtet kompetanseløft i klubben, og trenerne har funnet seg godt til rette. Hovedtrener for RG er fortsatt ikke på plass, men vi jobber med saken.
 • Digitalt årsmøte med vekt på behandling av de regnskapsmessige punktene er gjennomført.
 • Med bakgrunn i Covid-19, er det søkt økonomisk støtte i ordninger forbundet med tapt inntekt fra arrangementer og lignende, og noe er allerede tilkjent.
 • Samling med informasjon for alle ansatte er gjennomført
 • Sosialt kick-off på Snø, med skikjøring, god lunsj og utdeling av nye «uniformer» ble en hyggelig suksess i slutten av august.

 

Hva gjør vi, og hva planlegger vi å gjøre?

 • Hammer Turn er blant klubbene som nå er overført til Norges Idrettsforbunds nye medlemssystem, kalt IMS. Beklageligvis har det medført mye frustrasjon og misnøye. Både for administrasjonen og ikke minst for medlemmene våre. Systemet er per i dag uferdig og lite brukervennlig, og det gamle systemet har blitt gjort utilgjengelig. Blant annet har vi ikke en fullgod oversikt over medlemmene på de ulike partiene, og det blir derfor mye ekstraarbeid med å sette dette riktig i Spond. I tillegg er det slik at når noen melder seg ut av et parti, så fyller IMS automatisk opp plassen med en ny gymnast, uten at vi har oversikt over hvem. Det har dessverre ført til en del uheldige situasjoner med gymnaster som har møtt opp til partier de egentlig ikke skulle vært på, etc. Det jobbes på spreng for å bedre denne situasjonen.
 • Hammer Turn har blitt tildelt ansvaret som arrangør for Norgesfinalen for turn kvinner og menn, 21.-22. november. Dette er et stort arrangement. Foreløpig er innstillingen fra forbundet at dette skal arrangeres, og vi må jobbe deretter.

 

Vil du være med å bidra? Vi trenger folk til arrangementskomitéen snarest!

 • Hammer Turns arrangementskomité har mistet noen sentrale bidragsytere den siste tiden. Med blant annet Norgesfinalen på trappene, er det et skrikende behov for nye krefter snarest mulig. Vi håper DU har lyst til å bidra. Arrangementer krever en ekstra innsats som ikke kan bæres av klubbens administrasjon og styre alene. Send en mail til administrasjon@hammerturn.no, for å melde din interesse. Alle bidrag hjelper!

 

Vår tid i hallen er under angrep – støttemedlemmer søkes

Den siste tiden har Hammer Turn vært vitne til, og part i, en veldig spesiell affære. Det hele har sitt utspring i avskjedssaken rundt tidligere daglig leder i klubben. Denne saken endte i rettsapparatet, etter at tidligere daglig leder saksøkte Hammer Turn for ugyldig avskjed. Saksøker begjærte også å stå i stillingen inntil saken var behandlet i retten. Denne begjæringen ble behandlet skriftlig av retten, og en kjennelse ble avsagt i april, der Hammer Turn vant frem. Saksøker ble dømt til å betale klubbens saksomkostninger.

Hovedforhandlingen av saken skulle deretter vært ført for retten nå i september. Like før sommerferien henvendte imidlertid saksøker seg til Hammer Turn, med ønske om dialog for å potensielt finne en minnelig løsning. Etter en helhetsvurdering fant styret det som mest formålstjenlig for klubben å få en avslutning på saken, og kom til enighet med saksøker om et forlik.

Noe senere på sommeren fremkom det imidlertid at tidligere daglig leder har fått ny jobb – som daglig leder i Lørenskog Gymnastikklag. LGL er en mindre klubb i Lørenskog, som i veldig lang tid har holdt seg til gymnastikk og bredde. Hammer Turn har på sin side vært kommunens turnforening, og pådriver for et tilbud som strekker seg fra bredde og opp til landslagsnivå. Nå har plutselig Lørenskog Gymnastikklag satt seg fore å starte opp med apparatturn, i hallen Hammer Turn har disponert siden den var ny, og kommunens prosess med fordeling av halltid har foregått på en måte som Hammer Turn er sterkt uenig i. På tross av at vi kan vise til ventelister fordi vi ikke har plass til alle som vil turne i klubben, må vi tilsynelatende avse treningstid.

Dette infoskrivet vil bli alt for langt om vi skal gå inn i alle fasetter av denne saken, men styret vil poengtere at vi jobber iherdig med å følge den opp. Vi har vært i flere møter med kommunen og idrettsrådet, og har engasjert advokat innen forvaltningsrett. Videre skal saken skaleres oppover i kommunehierarkiet.

Et helt sentralt moment, er hvor mange medlemmer de ulike klubbene har. Dette vektes tungt. Hammer Turn er den desidert største klubben av de to, men vi har plass til mange flere støttemedlemmer. Det koster 300 kr per år, og du vil da samtidig få stemmerett ved årsmøter. Om du ønsker å bidra i arbeidet med å forsvare vårt behov for treningstid, så er det viktig at du melder deg inn. Det er litt tungvint med det nye medlemssystemet, men her er oppskriften:

 1. Gå inn på https://imsapp.nif.no
 2. Registrer deg
 3. Kjøp nytt medlemskap -> Søke opp forbund -> Norges gymnastikk og turnforbund
 4. Søk opp Hammer Turn
 5. Bli medlem

(Når man registrerer seg selv vil man kun ha mulighet til å melde seg inn som voksen, registreringen kobler automatisk opp mot alder).

 

Vi gleder oss over alt det positive som har blitt gjennomført i løpet av sommerperioden, og jobber på videre for å gjøre Hammer Turn til en trygg, god og utviklende opplevelse for både gymnaster og ansatte. Husk å melde deg dersom du vil bidra i arrangementskomiteen, og ikke minst dersom du ønsker å melde deg inn som medlem i klubben. Hammer Turn trenger deg nå.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Hammer Turn

Stian Stav – styreleder

Linda Amdam – nestleder

Berit Rimstad – styremedlem

Frode Jenssen – styremedlem

Christian Egedius – styremedlem

Vedlegg


Hammer Turn

Administrasjonen