post

Oppdatering fra styret – juni 2020

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 14 april 2020


Oppdatering fra styret – mars 2020

Det er utfordrende tider å drive en idrettsforening i. Coronaviruset setter et markant preg på hele samfunnet. Hammer Turn er hardt rammet. Det er nedlagt forbud mot all organisert trening, og idrettshallene landet over er stengt.

Norge er endelig i ferd med å åpnes opp igjen. Steg for steg nærmer vi oss en mer normal hverdag.
Skjønt, hvem vet? Blir den nye normalen annerledes enn før?

Hammer Turn har, som alle andre idrettsforeninger, opplevd den siste tiden som en stor prøvelse.
Veiledningen fra høyere hold har vært under stadig endring, og ikke minst gitt rom for ulike tolkninger i
ulike idretter.

Vi har jobbet hardt i klubben for å finne den trygge veien tilbake til en oppstart av tilbudet vårt igjen, og
har så smått kommet i gang med basistrening for konkurransepartiene de seneste dagene. Målet er
naturligvis å kunne åpne for så mange som mulig, snarest mulig.
I resten av dette infoskrivet kan du lese mer om noen av sakene vi har jobbet med mens hallene har
vært stengt, og hvordan vi håper at tiden fremover skal bli.

Hva har blitt gjort?

• Ny nettside er snart klar for lansering. Ikke alle ansatte ble permittert, og vi har dermed kunnet
jobbe godt med dette etterlengtede prosjektet. Om alt går etter planen, vil basisutgaven av den
nye nettsiden lanseres om kun kort tid.

• Stillingsutlysning for tre nye hovedtrenere har blitt lagt ut. Det gjelder hovedtrener for turn
kvinner, turn menn, og for RG. I tillegg har vi hatt følere ute i markedet i forkant av dette, og
begynner å få noen kandidater på blokka.

• Årsberetningen for 2019 er ferdig utarbeidet.

• Regnskapet for 2019 er ferdigstilt, og et foreløpig budsjett for 2020 er utarbeidet. Vi skriver
foreløpig budsjett, rett og slett fordi implikasjonene av Covid-19-nedstengingen ikke er helt
klare ennå. Dette er også hovedårsaken til at styret har valgt å et eget, avkortet årsmøte kun
om økonomi, først 5. august i år. Dette møtet vil avholdes digitalt. Mer informasjon om det
avkortede årsmøtet kan leses på våre nettsider.

Hva gjør vi, og hva planlegger vi å gjøre?

• Stillingsutlysning for stillingen administrasjonsleder i Hammer Turn er nå under
utarbeidelse. Her har styret vedtatt å benytte seg av et rekrutteringsbyrå, for å sikre en best
mulig prosess i søken etter de beste kandidatene.

• Styret er i dialog med Wang Romerike om et mulig samarbeid.

• Ny virksomhetsplan er snart ferdigstilt.

• Flere nye retningslinjer er på planleggingsstadiet.

Hvordan blir treningstilbudet fremover?

• Hammer Turn jobber nå med å finne ut hvordan vi skal få kabalen til å gå opp for å kunne gi
flest mulig et tilbud om trening igjen. Forhåpentligvis alle. Noen av retningslinjene vi må
forholde oss til, gjør kabalen litt utfordrende. Dette går blant annet på kravene om at hver
gruppe skal bestå av maks 20 personer, med en viss avstand imellom, og at hver slik gruppe
må ledes av en trener som er over 18 år. Vi har mange trenere i klubben som dessverre ikke
er gamle nok til å oppfylle alderskravet.

• Når kabalen er lagt så godt vi kan, har vi som mål å utvide perioden som kontingenten for
vårsemesteret gjelder for. Planen er at «vårsemesteret» nå gjelder ut juni og i hele august.

• Nærmere informasjon om treninger fremover vil komme fortløpende, fortrinnsvis i Spond.
Alle i Hammer Turn ivrer etter å komme i gang med treninger igjen, og håper at vi snart kan ønske våre
gymnaster velkommen tilbake!

Med vennlig hilsen
Styret i Hammer Turn

Stian Stav – styreleder
Linda Amdam – nestleder
Berit Rimstad – styremedlem
Frode Jenssen – styremedlem
Christian Egedius – styremedlem

Vedlegg


Hammer Turn

Administrasjonen