post

Ønsker du å bidra til en bedre klubb?

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 22 februar 2021


Vi i Hammer Turn trenger ditt engasjement og motivasjon for å gjøre klubben vår enda bedre. Denne våren skal vi velge inn nye styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer til kontrollkomiteen.

 

Her får du muligheten til å påvirke og jobbe mot mer hall-tid, rekruttering av trenere, flere partier, sponsorinntekter, markedsføring, økonomi, politisk påvirkning og organisasjonsutvikling. 

 

Vi søker deg som er motivert og ønsker å bidra inn i en klubb med stort potensiale. Du trenger ingen formell kompetanse og man velges inn for et år av gangen.

 

Frist: 10.03.2021

 

Med vennlig hilsen

Hammer Turn Valgkomité 


Hammer Turn

Administrasjonen