post

Partier

Åpne partier Det er to semester per kalenderår for våre åpne partier. Disse starter opp henholdsvis i januar og september. Det er ikke trening i skoleferiene.
Alle gruppene deltar to ganger i året på oppvisninger, turnparader. Dette er store arrangementer hvor alle gymnastene i klubben får vist seg frem. Alle partiene utenom RG trener i Kjennhallen.

Foreldre og Barn – Aldersgruppe: 2 –3/4 år

Beskrivelse av partiet:
Dette er et aktivitetstilbud der både fysisk og psykisk samspill mellom foreldre og barn spiller inn. Dette er de minste barnas første møte med turning og vi legger derfor vekt på at barna skal bli fortrolige med omgivelsene og noen av apparatene.

Aktivitetene er lystbetonte og gjennom sangleker, stasjonstrening og hinderløype øver vi balanse, spenst, rytme og koordinasjon. Vi bruker kjente og mindre kjente barnesanger med bevegelser som gjør at både små og store bruker muskler som ikke brukes til vanlig.

Det spesielle med foreldre og barn er at barna har hver sin turninstruktør.
Og siden de viktigste apparatene vi turner på er foreldrene, er det ikke fritt for at disse også er litt slitne etter endt økt. Til gjengjeld hjelper dette til å utvikle noe svært sentralt; nemlig samspillet mellom barna og foreldrene.

Ved å kombinere gymnastikkens grunnelementer med lek, ønsker vi å gi et godt utgangspunkt for allsidig bevegelsestrening og stimulere utviklingen av grovmotorikken. Det lages et oppvisningsprogram til vår- og juleturnparadene.

Gutter 4-5 år og jenter 4-5 år

Beskrivelse av partiet:
Dette partiet turner etter «gymlek» konseptet. Det er en en gruppe med gutter og jenter som leker, turner i apparater, danser tilmusikk og utforsker hinderløyper. Vi kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek for å gi et godt utgangspunkt for allsidig grunn- og bevegelsestrening. Barna videreutvikler grovmotorikken med å gå, løpe, hoppe, balansere, rulle, klatre, henge, kaste/fange, etc. Viktigheten av samarbeid er også et sentralt element i det hele. Det lages et oppvisningsprogram til vår- og juleturnparadene.

Jenter 6-7 år

Beskrivelse av partiet:
Dette er den «motoriske gullalder» der barn lettest tilegner seg ferdigheter. De stimuleres til idrettsaktivitet i en grovkoordinert form som legger grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Partiet følger Idrettens Grunnstige der barna øver basiselementer fra turn.

Det fokuseres på fiksering, balanse, spenst, styrke, smidighet, rytme og koordinasjon for å kunne mestre teknikkene som turn krever. Det blir også lagt vekt på oppvarming og uttøyning. På vår- og juleturnparadene viser de hva de har lært.

Jenter 8 år

Beskrivelse av partiet:

Som beskrevet under partiet »
Jenter 6 -7 år» jobbes det her videre med Idrettens Grunnstige. Hoveddelen
av treningen for dette partiet foregår i ulike turnapparater som matte, bom og
hopp.

Gutter 6-8 år

Beskrivelse av partiet:
Som beskrevet under partiet » Jenter 6 -7 år » jobbes det her videre med Idrettens Grunnstige. Hoveddelen a treningen for dette partiet foregår i ulike turnapparater som matte, bom og hopp.

Jenter 9-11 år og gutter 9-11 år

Beskrivelse av partiet:
Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. På dette partiet øver barna basiselementer fra turn etter
Idrettens Grunnstige. Det trenes mye i turnapparater for å få kroppsbeherskelse og for å bli sterke og smidige. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel. Gruppen har i tillegg også stort fokus på trivsel og prioriterer teamfølelse og sosiale aktiviteter. På vår- og juleturnparaden viser de hva de har lært.

Jenter og gutter 12-17 år

Beskrivelse av partiet:
Dette partiet jobber etter SALTO sine grunnideér.

Det som kan kjennetegne denne aldersgruppen er noe dårligere koordinasjon og bevegelseskontroll grunnet pubertet og hormonforandringer. Ungdommer som tidligere behersket en aktivitet kan nå føle at armer og ben er «litt i veien». Vi vektlegger derfor at ungdommen utvikler et positivt forhold til sin egen kropp og tilrettelegger derfor våre aktiviteter til dette gjennom fokus på allsidighet og lek. Det trenes mye i turnapparater for å få kroppsbeherskelse og for å bli sterke og smidige. Timen avsluttes med styrke og uttøyningsdel. Gruppen har i tillegg også stort fokus på trivsel og prioriterer teamfølelse og sosiale aktiviteter. På vår- og juleturnparaden viser de hva de har lært.

Voksne over 18 år

Beskrivelse av partiet:
Dette kurset er midt i blinken for deg som har lysten og energien til å trene med koordinasjon, styrke, stabilitet og bevegelighet.

Vi vil gjøre mye basis og enkle turnøvelser på trening, men vi vil også ha fokus på styrke og bevegelighet og balanse. Vi vil også ha noe trening i apparatene som blir styrt av instruktør. Det stilles ingen krav til tidligere treningskunnskaper eller fysisk form.

Dette er for nybegynnere og «gamle» turnere. Det aldri for sent å prøve seg litt igjen på gamle turnkunstner. Vi vil jobbe med basisøvelser i turn, men også utfordre oss selv med å jobbe litt med salto-konseptet. Det vil også bli trening i apparatene som blir styrt av instruktør. Vi vil også ha fokus på styrke, bevegelighet og koordinasjon. Krav til dette kurset er at du har drevet med turn tidligere.

Parkour gutter og jenter

Aldersgruppe: 7-11 år og 12-18 år

Beskrivelse av partiet:
Parkour er et nytt turnparti som har åpnet i Hammer Turn for barn og ungdom mellom 7 og 18 år! Det er en spennende og relativ ny sport hvor man ved hjelp av ulike teknikker bruker kroppen kreativt for å komme seg gjennom ulike hinder på mest effektive måte. Det er sammensatt trening hvor hovedfokuset ikke er målet, men veien. Parkour har frie rammer hvor mye av treningen er lek og moro, og man bruker naturlige bevegelsesmønstre som å hoppe, klatre, rulle, hoppe osv. Parkour har mange av de samme elementene som i turn og akrobatikk sammen med koordinasjon- og styrketrening.

Det er også mye fokus på grunntrening og sikkerhet i aktiviteten. Det er en sport hvor du bruker hele kroppen, passer til alle nivåer og er en arena for de som ønsker å være i bevegelse og utfordre seg selv for sin egen del.

Rytmisk gymnastikk (RG)

RG 6-8 år

Beskrivelse av partiet:
På RG åpent parti er det lek relatert til RG. Her lærer jentene det absolutt grunnleggende. De tøyer spagat og lærer litt redskapsteknikk og kroppsbeherskelse. De øver øver bl.a. på rulle, slå hjul og å gå i bro.

RG 9-11 år

Beskrivelse av partiet:
Her lærer jentene det absolutt grunnleggende innen RG. De tøyer spagat, lærer redskapsteknikk og kroppsbeherskelse. De jobber med styrke, spenst og rytme, koordinasjon og koreografi. De lærer grunnleggende ferdigheter innen klassisk ballett, øver på å slå hjul på to hender- og på en hånd, og å gå i bro.