Kjennhallen: ikke alle er kjent i Kjennhallen og det kan derfor være vanskelig å finne fram til treningen første gang. Her har vi prøvd å forklare det enkelt:

Alle barna møter opp i garderobene hvor de blir hentet av trenerne, så alle barna bes vente her til trenerne kommer. Foreldrene er ikke med inn i hallen under treningen, med mindre de er på partiet foreldre og barn, og kan sitte i gangen utenfor turnhallen eller i kafeen.

Prøvetrening:

Det er mye spørsmål om mulighet for prøvetrening hos oss, men dette har vi dessverre ikke mulighet til å tilby da etterspørselen er stor og vi ikke har kapasitet på treningene. Dette også av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. Man må derfor melde seg inn i Hammer Turn for å kunne trene hos oss.

Påmelding:

Påmeldingen hos oss er først bindende i uke to. Dersom dere ønsker å avslutte medlemskapet hos oss, må dette derfor gjøres etter første uke slik at dere slipper betale treningsavgiften.

Spond:

Vi i Hammer Turn benytter aktivt Spond som medlemsportal og mye relevant info vil komme her både knyttet til treningstider, arrangementer og annen relevant info. Vi anbefaler derfor alle våre medlemmer til å laste ned denne appen ved oppstart.

Faktura:  Faktura for treningsavgiften kommer gjennom spond, det er derfor viktig å laste ned appen. Medlemskontingenten på kr. 300,- kommer i tillegg. Med medlemskontingenten er medlemmet forsikret på trening dersom noe skulle skje og alle som skal trene med oss må betale denne i forkant.

Treningsklær: Det er ingen krav til spesifikt treningstøy, men vi anbefaler å ha turnsko eller antiskli-sokker. Anbefaler også tettsittende klær og at klokker, ørepynt, smykker, armbånd o.l. tas av før treningen. Barn med langt hår bør ha hårstrikk. Drikkeflaske er også lurt å ha med seg. (Hammer Turn selger også turnklær både for jenter og gutter som kan bestilles…)

Parkering og oppmøte: Pga. lite parkeringsplasser i nærheten av Kjennhallen anbefaler vi å parkere på Metro-senteret. Her kan man stå opp mot tre timer mot parkeringsavgift.

Dugnadsarbeid: Som mange andre idrettsklubber i Norge er vi avhengige av dugnadsarbeid og god dugnadsånd for å få driften i Hammer Turn til å gå rundt. Vi håper derfor dere foreldre stiller opp på dugnader for å skape et godt felleskap og aktivitetstilbud i klubben! Dugnader hos oss vil være en gang i semesteret per barn og vil være dugnad som salg av Bambusa sokker, digital kampanje med spond, noe tilsynsvakter i helg eller ved arrangementer. Det er mulig å kjøpe seg fri fra dugnadsarbeid. Dere vil motta mer info god tid i forveien av dugnaden.

Turnparade: Hver sesongslutt til sommer og jul arrangerer Hammer Turn Turnparader hvor barna får vise frem hva de har lært i løpet av semesteret. Dette er et flott og populært arrangement som vi anbefaler alle å delta på! Datoer her vil bli fastsatt i løpet av semesteret. Eventuelle spørsmål rundt Turnparaden kan rettes til trenerne på partiet.