Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er en av idrettene i Norge i dag som er i størst vekst. Som klubb har vi ikke vært aktive med troppsgymnastikk lenge, men er stolte over det vi har bygget opp de siste årene. I troppsgymnastikk konkurreres det lagvis i tre apparater: tumbling, trampett og frittstående. Troppen vår stiller jevnlig i både lokale og nasjonale konkurranser og har den siste tiden vist gode resultater i store konkurranser.

Troppen har sin egen instagramside @httropp for de som ønsker å se mer av hva troppen driver med.

Troppen er delt inn i aspirant-, rekrutt- og juniortropp. Denne inndelingen baserer seg på reglement i troppsgymnastikk og følger alder for deltakelse i konkurranser som først skjer når gymnasten er begynt i rekrutt-tropp.


Treningstider

Aspirant 9-11 år
  • Onsdag kl 19-20:30
  • Fredag kl 17-19

Rekrutt 11-13 år

  • Tirsdag kl 16:30-19
  • Torsdag kl 16:30-19
  • Søndag kl 16-19

Junior 13-18 år

  • Tirsdag kl 18:30-21
  • Torsdag kl 18:30-21
  • Søndag kl 18-21


Ønsker du å begynne på tropp?

Aspirantpartiet introduserer deg for treningsmetodene, apparatene og den grunnleggende styrken som er nødvendig. Vi prøver å informere om ledige plasser internt i klubben. Etter man har begynt på aspirant-tropp vil det være en naturlig aldersbasert forflytning til rekrutt og til slutt junior. Dette baserer seg på det nasjonale reglementet i troppsgymnastikk. Har du erfaring fra tidligere ta gjerne kontakt direkte med troppen.

Ved spørsmål, ta kontakt med hovedtrener for tropp, Mia Malmer ved spond eller e-post