Om Hammer Turn

Hammer Turn er en klubb som hører til i Kjenn-hallen(Mailandveien 24, 1473 Lørenskog)

i Lørenskog kommune. Vi har ca. 1200 medlemmer og har våre aktiviteter i Lørenskog.

Hammer Turn skal gjennom gode aktivitetstilbud tilrettelegge for aktiviteter innen gymnastikk, rytmisk gymnastikk (RG), turn og troppsturn for aldersgrupper 2 år og oppover; med hovedvekt på de mellom 2-18 år.

Klubben skal være en klubb for alle barn og ungdom i Lørenskog og omegn og miljøet skal kjennetegnes ved trivsel og en felles respekt mellom gymnaster, trenere og foreldre.

Her finner du Hammer Turn vedtekter/lovnorm

Last ned retningslinjer ved reise i klubben her

Last ned retningslinjer for foreldrevettregler her

Kontaktinformasjon

Medlemsfordeler

Medlemmet er forsikret på trening.