Troppsgymnastikk (bredde)

Vi har egne breddepartier som fokuserer på troppsgymnastikk. De trener i apparatene trampett, tumbling og frittstående.

Vi har både breddepartier og konkurransepartier. Konkurransepartiene er grupper for de gymnastene som er ekstra motiverte, dedikerte og det stilles derfor noen andre krav til disse enn på våre breddepartier. Du kan lese mer om fxerdighetskravene til konkurransegruppene her. 

På breddepartiene til tropp er det dyktige trenere som har god kjennskap til grenen. Det vil være fokus på mestring og læring.

Tropp 8-9 år

Trener torsdag 19:00-20:00 og søndag 13:30-15:00 i turnhallen

Tropp 10-11 år

Trener mandag 19:00-20:00 og søndag 15:00-16:30 i turnhallen