post

Rytmisk Gymnastikk

Partier fordelt på alder: 4-5 år, 6-8 år og 9-11 år

RG 4-5 år og 6-8 år:
På RG åpent parti er det lek relatert til RG. Her lærer jentene det absolutt grunnleggende. De tøyer spagat og lærer litt redskapsteknikk og kroppsbeherskelse. De øver øver bl.a. på rulle, slå hjul og å gå i bro.

RG 9-11 år:
Her lærer jentene det absolutt grunnleggende innen RG. De tøyer spagat, lærer redskapsteknikk og kroppsbeherskelse. De jobber med styrke, spenst og rytme, koordinasjon og koreografi. De lærer grunnleggende ferdigheter innen klassisk ballett, øver på å slå hjul på to hender- og på en hånd, og å gå i bro.

Litt historie:

Rytmisk Gymnastikk (RG) har sitt utspring i Sovjet fra begynnelsen av 1940-tallet.
Idretten spredte seg videre til Mellom-Europa på 50-tallet. Etter en demonstrasjon på Gymnaestradaen i Stuttgart i 1961, ble man for alvor oppmerksom på denne retningen innen gymnastikken, og de første forberedelsene til en internasjonal konkurranse ble gjort. Det første VM ble arrangert i Budapest 1963.

RG er en idrett med likheter til frittstående i turn der utøverne gjennomfører et innøvd program til musikk. Programmet skal blant annet inneholde sprang, piruetter, balanseøvelser, bevegelighetsøvelser og artisteri, i samsvar med valgt musikk. Utøverne kan bruke redskapene ball, tau, ring, køller og vimpel, eller frittstående. Et program kan utføres individuelt eller som lag/tropp bestående av 5 personer. Nå i nyere tid er det mulig å konkurrere i minitropp der du kan være to eller tre gymnaster, det kalles duo og trio (Wikipedia)

Hammer Turn har ett aktivt RG miljø for barn i aldersgruppen 6-16 år. Vi har både breddepartier og konkurranse-parti, på nasjonalt og internasjonalt nivå. Konkurransepartiene er grupper for de gymnastene som ønsker å satse litt mer på RG og det stilles derfor noen andre krav til disse enn på våre breddepartier, og det er ulike treningstider.

RG partiene våre er konkurranserettede partier som rekrutteres fra bredde partiene og har således ingen direkte påmelding. Dersom du har erfaring fra tidligere eller fra andre klubber, ta kontakt med oss for en gjennomgang av muligheter og tilbud.