post

Vi søker RG-trener!

Kategori

Uncategorized

Sist endret: 21 april 2021


Hammer Turn søker en erfaren RG-trener til våre konkurransepartier. Vi er om lag 50 RG-gymnaster fordelt på tre konkurransegrupper og tre breddepartier.

Treningene gjennomføres i Fjellhamarhallen og Kjennhallen i Lørenskog kommune.

Arbeidsoppgaver

Trener har ansvaret for gjennomføringen de sportslige aktivitetene for sin gruppe/sitt parti i Hammer Turn og skal påse at det utføres i tråd med sportslige målene som er fastsatt i gjeldende korttids- og langtidsplaner. Trener skal ha løpende dialog med hovedtrener om behov for å justere planene eller tilpasse treningene for hele partiet eller enkelte utøvere.

Kvalifikasjoner

Vi søker trener med erfaring fra arbeid med konkurransepartier innenfor RG, gode pedagogiske evner og en stor interesse for å videreutvikle treningsvillige gymnaster. Vi tilbyr muligheten til å utvikle seg ved hjelp av et godt sportslig miljø og oppfordrer trenere til skolering via kurs i regi av NGTF. Søkere må være over 18 år. Lønn etter avtale.

 

Søknad og CV sendes snarest til administrasjon@hammerturn.no.

Søknadsfrist: 30.05.2021

 

For mer informasjon, kontakt daglig leder i Hammer Turn

Wendell Skottevik

administrasjon@hammerturn.no

Tlf: 99 56 02 51


Hammer Turn

Administrasjonen