TurnAkademiet

Hammer Turn inviterer barn i 1.-4.klasse til å trene turn på TurnAkademiet i Kjenn flerbrukshall sammen med motivert trenerteam. TurnAkademiet har fokus på turn og gymnastikk. Vårt mål er at alle barn skal føle trivsel, mestring og trygghet gjennom positive mestringsopplevelser i et godt miljø.

På TurnAkademiet vil gymnastene møte nye og varierte utfordringer, samtidig som vi er opptatt av å ha det gøy underveis. Tilbudet blir tilrettelagt for både nybegynnere og de som har turnet litt før. Barna vil utvikle ferdigheter i koordinasjon, balanse, rytme, styrke og bevegelighet.

Hammer Turn har trening i ny hall med gode treningsforhold. Hammer Turn har investert i utstyr og kan tilby trening i hall med skumutstyr, thumbling, airtrack, trampett og turnapparater i barnestørrelser.

På TurnAkademiet blir det turn på matte, i apparater og mye moro!

TurnAkadmiet vil på lik linje som kveldspartiene trene etter idrettens grunnstige.


 • Ved påmelding til TurnAkademiet vennlist trykk på linken under, fyll ut og send til oss på mail: post@hammerturn.no
 • turnakademiet_svar.docx
 • Åpningstid: mandag, tirsdag og onsdagfra kl. 13.00 - 16.45. Mulighet for å melde seg på 1, 2 eller 3 dager. TurnAkademiet følger skolens fridager.
 • Aktivitet i turnhall/flerbrukshall kl. 14.15 - 16.15
 • Pris: 1 dag kr. 1080, 2 dager kr. 1480, 3 dager kr. 1780. Per mnd. Medlemsavgiften på kr. 300 pr. år kommer i tillegg.
 • Pris transport: 1 dag kr. 200, 2 dager kr. 400, 3 dager kr. 600. Elever med henteavtaler blir hentet på skolen i maxibuss. Vedr. pris så tas det forbehold om justering ut i fra antall elever.
 • Søskenmoderasjon: Det gis søskenmoderasjon fra barn nr. 2 med 25%
 • Mat: Alle gymnastene får mat før treningen begynner.
 • Lekser: For de som ønsker å gjøre lekser før eller etter turntreningen vil de få mulighet til det. En trener/hjelper vil være tilstede og kan bistå med litt leksehjelp.
 • Trenere: Vi vil ha trenere fra forskjellig niva tilstede påTurnAkademiet og alle har trener 1 kurs og nødvendig sikringskurs.
 • Treningsdager: Mandag, tirsdag og onsdag


Oppsigelsestid og endring i dager

Det er 1 mnd. oppsigelsestid gjeldende fra første dag i måneden.
Viktig at oppsigelsen leveres innen siste dag i mnd. hvis ikke løper påfølgende måned før oppsigelsen trer inn.

Dette gjelder også for de som ønsker å bytte dag eller øke/redusere antall dager man er på TurnAkademiet.
Ved endring av dager må vi ta forbehold om ledige plasser.

 • Ferier: vi følger skoleplanen, så i skoleferier vil trening i turnAkademiet utgå, men vi arrangerer turndager i høst-, vinter- og sommerferien for at de som ønsker å turne mer har mulighet til dette ved å melde seg på turnskolen. Informasjon om dette legges ut på vår hjemmeside og på facebook.