Styret og ressurspersoner

Styrets sammensetning 2018:
Styreleder: Irene Foss
Nestleder: Christian Egedius
Styremedlem: Berit Rimstad
Styremedlem: Jannicke Bergmann
Styremedlem: Tom Gøran Solbakken
Varamedlem: Gisle Hersvik