Styret og ressurspersoner

Styrets sammensetning 2019: (endret 220619)
Styreleder: Stian Stav
Nestleder: Linda Amdam
Styremedlem: Berit Rimstad
Styremedlem: Christian Egedius
Styremedlem: Frode Jenssen
Varamedlem: