Praktisk informasjon


Hammer turn tilbyr to semestre per år

  • Vinter/vårsemester med 21 uker, uke 3-25 (ikke trening i vinterferien og påskeuka)
  • Høstsemester med 14 uker, uke 36-50 (ikke trening i høstferien)

Turnparader og arrangementer

  • Turnparade i juni (dato kommer)
  • Juleturnparade (dato kommer) 

Mens barnet turner


Vi ber om at barna tar av dere yttertøy i garderoben og at foreldre og barn venter her til trenere kommer og henter barna. Barna går på turn alene slik at treneren får deres fulle oppmerksomhet. Ved inngangspartiet er det et kafeområde og vi ber om at foreldrene venter her. I kafeområdet er det mulighet for å kjøpe seg en kopp kaffe og noe å bite i. Vi ber om at foreldre ikke sitter i gangen eller i garderoben. Treneren kommer med barnet til kafeområdet hvis de er lei seg eller har slått seg.