På dette partiet jobbes det med elementer i fire apparater hvor det legges vekt på kraft, fleksibilitet og stil. Aspirrantturn for jenter er et uttaksparti hvor det er treneren selv om rekrutterer. Dvs. det ikke er mulig å melde seg på dette partiet. Her trener de på fire apparater: frittstående, bom, skranke og hopp. Her krever det at jentene satser på turn hvor de da deltar i flere konkurranser i løpet av året samt også er på flere samlinger og trener i ferier.