post

Innkalling til digitalt årsmøte

Kategori

Uncategorized

Sist endret: 13 desember 2020


Hammer Turn kaller inn til ekstraordinært årsmøte

Sted: Microsoft Teams-møte

Tid: 28. desember 2020 kl. 18-19

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i Hammer Turn

5. august i år gjennomførte klubben et avkortet årsmøte, med de mest presserende punktene fra den påkrevde agendaen i lovnormen. Det har helt siden da vært et håp om at vi skulle kunne samles til et fysisk møte for å behandle de gjenværende punktene, men det har dessverre Covid-19 gjort til en vanskelig affære.

I praksis er det bare to punkter det gjenstår å få årsmøtets vedtak på, så vi kan se frem til et kort og konsist møte i Teams i romjulen.

Det ene punktet, valg av valgkomité, mangler vi i skrivende stund fortsatt et par medlemmer til. Supert om du kan bidra, og stiller som kandidat. Send i så fall en mail til administrasjon@hammerturn.no eller styret@hammerturn.no. De som kommer inn i valgkomiteen nå, skal jobbe frem kandidater til valg av styre i forbindelse med årsmøtet våren 2021.

 

Påmelding

Det er viktig at de som planlegger å være med på møtet, melder seg på i forkant. Dette slik at styret har oversikt over hvor mange vi blir, og kan begynne arbeidet med kontroll av stemmeberettigelse før møtet. Vi gjør påmelding enkelt denne gangen. Send snarest en mail til styret@hammerturn.no, og skriv at du vil delta på det ekstraordinære årsmøtet. Husk å få med fullt navn, så vi finner deg i medlemsregisteret.

 

Gjennomføring av møtet

Møtet foregår i Microsoft Teams. Klikk på denne linken litt før møtet skal begynne, for å delta:

Link til Teams – Ekstraordinært årsmøte Hammer Turn

Stemmegiving under møtet gjøres ved at de som stemmer for, lar muteknappen på sin mikrofon være på, mens de som stemmer mot, skrur av mute på sin mikrofon. NB! Man skal ikke si noe for å stemme mot, bare skru av mute så det blir synlig for opptelling av stemmer.

 

Agenda

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Velge dirigent
  3. Velge protokollfører
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne innkallingen
  6. Godkjenne forretningsorden
  7. Velge kontrollutvalg som sitter frem til årsmøtet 2021
  8. Velge valgkomité som sitter frem til årsmøtet 2021

 

Med vennlig hilsen

Styret i Hammer Turn

 

Stian Stav – styreleder

Linda Amdam – nestleder

Frode Jenssen – styremedlem

Berit Rimstad – styremedlem

Christian Egedius – styremedlem

Kamilla Natali Jorshery – varamedlem

 


Hammer Turn

Administrasjonen