post

Paraturn

For barn og unge fra 2-12 år med nedsatt funksjonsevne.

Hammer Turn jobber for at alle skal få et godt turntilbud hos oss, også barn og unge med nedsatt funksjonsevne, også kalt Paraturn. Gymnastene trener i egne grupper hvor trenerne tilrettelegger treningen så godt som mulig for hver enkelt ut ifra deres forutsetninger og mål.

Det er veldig godt samhold og miljø blant trenerne og gymnastene, og hovedfokuset her er at barna skal føle glede og mestring gjennom felles samspill og turn i trygge omgivelser. Det vil varierer hvilke apparater som blir brukt, men vi benytter bla. matte, bom, airtrack, trampett og kasse.