Spesialiserte breddepartier

Spesialiserte breddepartier

Det året man fyller 8-11 år i Hammer turn finnes muligheten for å velge å trene mer, enten med spesielt fokus på apparatturn eller troppsgymnastikk. Mulig aldersspennet blir utvidet senere.
Apparatturn for jenter har apparatene bom, dameskranke, frittstående og hopp.

Apparatturn for gutter har apparatene gutteskranke, ringer, bøyle, svingstang, hopp og frittstående.

Troppsgymnastikk har apparatene trampett, tumbling og frittstående. Dere kan lese mer om de ulike grenene på hjemmesiden her.

Treningstidene

Apparatturn gutter 8-11 år

Trener torsdag 17:00-18:00 i flerbrukshallen og fredag 17:00-18:30 i turnhallen

Apparatturn jenter 8-9 år

Trener torsdag 18:30-19:30 og fredag 17:00-18:30 i turnhallen

Apparatturn jenter 10-11 år

Trener tirsdag 19:30-20:30 og fredag 18:00-19:30 i turnhallen

Tropp 8-9 år

Trener torsdag 19:00-20:00 og søndag 13:30-15:00 i turnhallen

Tropp 10-11 år

Trener mandag 19:00-20:00 og søndag 15:00-16:30 i turnhallen