Spesialiserte breddepartier

Spesialiserte breddepartier

Dersom man har en ekstra interesse for enten RG, Troppsgymnastikk eller apparatturn er det mulig å begynne på en av de spesialiserte breddepartiene våre der det fokuseres ekstra på grenen man har valgt. 

Dere kan lese mer om de ulike grenene på hjemmesiden her.

Apparatturn jenter
Apparatturn for jenter har apparatene bom, dameskranke, frittstående og hopp.

Apparatturn jenter 6-7 år trener 1 time i uken i flerbrukshallen og fokuserer ekstra på viktig basiselementer i apparatturn. 

Apparatturn jenter 8-9 år trener 2t i uken der 1 time er basis i flerbrukshallen og 1t er i apparatene i turnhallen. 

Apparatturn jenter 10-11 år trener 2t 30 min i uken der 1 time er basis i flerbrukshallen og 1t 30 min er i apparatene i turnhallen. Apparatturn gutter
Apparatturn for gutter har apparatene gutteskranke, ringer, bøyle, svingstang, hopp og frittstående.

Vi har et samlet parti i alderen 8-11 år som trener 2t 30 min i uken der 1 time er basis i flerbrukshallen og 1t 30 min er i apparatene i turnhallen. 

Troppsgymnastikk
Troppsgymnastikk har apparatene trampett, tumbling og frittstående.

Tropp 8-9 år trener 2t i uken der 1 time er basis i flerbrukshallen og 1t er i apparatene i turnhallen.

Tropp 10-11 år trener 2t 30 min i uken der 1 time er basis i flerbrukshallen og 1t 30 min er i apparatene i turnhallen. 


Rytmisk Gymnastikk 

Klubben har lange tradisjoner i RG og har i dag en gymnast på senior landslag i Rytmisk Gymnastikk. Her er det stor fokus på bevegelighetstrening, artisteri og ulike redskaper som ring, vimpel, tau, ball og køller. De trener i Fjellhamarhallen. 

Dere kan selv velge hvor mange dager i uken dere trener. 

Landslagsgymnast Hannah Haug