Kretsseriekonkurranse

Kretsseriekonkurranse nr. 2 for gutter og jenter

25.-27. november 2016 - Hammer turn

Årets siste kretsseriekonkurranse holdes i Hammer turns nye turnhall/Kjennhallen på Lørenskog

25.-27. november 2016. Disse hallene ligger ved siden av hverandre. Informasjon om hvilke puljer og apparater som kjøres i hvilke haller vil gis ved frammøte. I Kjennhallen vil det benyttes tumbling til volter for frittståendeøvelser.

Adresse: Mailandsveien 24, Lørenskog.
PROGRAM: