Extra Stiftelsen 2017

I forbindelse med vårt tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne har vi hatt et besøk av Extra Stiftelsen.

Artikkelen fra besøket kan du lese ved å klikke her