Covid 19 - korona virus

OBS! VIKTIG MELDING:
Vi innfører med umiddelbar virkning, følgende tiltak for smitteforebygging av koronavirus:
  • Personer og barn av personer som har vært i områder med vedvarende smitte bes om å holde seg borte fra trening i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder også uavhengig av smittestatus for den regionen man befant seg i på et angitt tidspunkt.
  • Grundig håndvask er påkrevet før man går inn i turnsalen.
  • Begrens håndhilsing og klemming.
  • Unngå å hoste på andre eller i hendene.
  • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker) bes holde seg borte fra trening i 14 dager.
Tiltakene er basert på gjeldende råd fra norske helsemyndigheter.
Vi ber ALLE respektere og overholde tiltakene.


Vennlig hilsen styret


Informasjon om koronaviruset; 12.03.20Lørenskog kommune følger anbefalingene fra helsemyndighetene om koronaviruset. For å hindre ytterligere spredning av koronavirus stenger vi kultur- og idrettsarenaer og avlyser forestillinger:
Alle aktiviteter og tilbud i Lørenskog hus stenges fra og med 12. mars og foreløpig fram til etter påske, tirsdag 14. april. Dette inkluderer alle arrangementer i salene, alle kinoforestillinger, Lørenskog bibliotek, aktivitetshuset Volt, servering og aktiviteter i Veiviseren, frivilligsentralen og Lørenskog musikk- og kulturskole.
Alle kommunale idrettsanlegg stenges fra og med 12. mars. Anleggene stenges i første omgang fram til etter påske. Dette inkluderer kommunens flerbrukshaller, fotballanlegg, svømmehaller, Kjenn folkebad, BUA utlånssentral og gymsaler på kommunens skoler.
Kommunens fritidsklubber, kulturkafeen og Fridays holder stengt inntil videre.
Lørenskog bygdemuseum og Losby besøksgård holder også stengt inntil videre.
For ytterligere informasjon om kommunens tiltak vedrørende koronavirus, se Lørenskog kommunes hjemmeside: https://www.lorenskog.kommune.no/koronaviru

Lørenskog kommune

Informasjon for befolkningen
Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på våre nettsider og på helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

FHI - folkehelseinstituttet - informasjon

Hva er koronavirus?
Koronavirus er en gruppe ulike virus som kan gi sykdom i luftveiene – altså nese, hals og lunger. Vanlig forkjølelse skyldes ofte en type koronavirus.
Det nye koronaviruset (nCoV -2019) som gir sykdommen covid-19 ble oppdaget av leger i Kina i desember i fjor.
Covid-19 står for corona virus disease 2019. På norsk bruker vi bare forkortelsen covid-19.

COVID 19