Påmelding våren 2020

Timeplan for våren 2020 er klar. Oppstart for alle breddepartiene er i uke 3.

Eksisterende medlemmer legges inn på gruppen de har plass i fortløpende i spond. Der vil treningstider og annen informasjon ligge.

Du kan melde deg inn på linken under. Skriv i kommentarfeltet hvilket parti du ønsker. Partier med kapasitet vil være i rullgardinen. Er partiet fullt blir du
satt på venteliste. Vi har følgende breddepartier;

Foreldre og barn (trening sammen en foresatt): 2-3/4 år
Jenter eller gutter 4-5 år (trening uten foresatt)
Jenter 6-7 år
Jenter 8 år
Gutter 6-8 år
Jenter 9-11 år
Gutter 9-11 år
Jenter og gutter 12-17 år
Voksne fra 18 år
Parko
RG

Medlemskap og faktura
Alle medlemmer må betale medlemskontingent. Denne er på 300 kr per kalenderår og dekker forsikring. Det vil komme en separat faktura på denne. I tillegg vil det komme faktura på treningsavgift. Priser vil bli lagt ut sammen med timeplanen.

Spond
Hammer turn benytter Spond som kommunikasjonskanal til eksisterende medlemmer. Samtlige som har gitt beskjed i spond at de ønsker å fortsette har plass neste semester. Dere trener ikke å melde dere inn på nytt. Eksisterende og nye medlemmer vil bli lagt inn i spond. Dette arbeidet starter i uke 1/2.

Turnparade
Alle medlemmer deltar på turnparade i juni og desember. Da viser barna alt de har lært og alle vil få deltakermedalje. Vi oppfordrer alle til å delta på denne. Dato for vårparaden kommer.

Konkurranse
På breddepartiene vil det være en årlig lavterskelkonkurranse. Dette er et frivillig tilbud. Deltakeravgift tilkommer.

Dugnad
Hammer turn er en foreldredrevet klubb og vi ber om forståelse for at vi ber foresatte på åpne partier delta på dugnad. Dette kan være salgsdugnader (det er mulig å kjøpe deg fri), tilsynsvakt, cafevakt, bake kake til paradene, rigging etc.

Grasrotmidler
Du kan selv være med å bestemme hvem som skal motta inntil fem prosent av det du spiller for hos Norsk Tipping. Innføring en av grasrotandelen innebærer at en del av Norsk Tippings spilleintekter fordeles direkte til klubbene.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å støtte Hammer Tun med sin andel.

Hammer
Turns organisasjonsnr. er 980 796 809Vi tar inn gymnaster på konkurransepartier på konkurranseturn kvinner og menn, RG, troppsgymnastikk. Kontakt oss på pamelding@hammerturn.no om dette kan være aktuelt. 

MELD DEG PÅ I DAG