Oppdatering fra styret – januar 2020

Hammer Turn har hatt noen travle uker i januar, med oppstart av vårsemesteret for alle partier nå på nyåret. Innkjøring av et nytt semester er alltid en utfordring. Spesielt ved overgangen til et nytt år, der flere gymnaster rykker opp til nye aldersbestemte partier. Styret (ved Linda Amdam) har med de ansatte laget en plan for fordeling av hall-tiden for de forskjellige partiene.

Fordelingen av hall-tid er utarbeidet med følgende prioriteringer:

- Alle som søker om plass skal få et tilbud (færrest mulig på venteliste)

- Ingen partier skal trene senere enn nødvendig

- Så mange partier som mulig skal ha muligheten til å trene i turnhallen

Disse prioriteringene har selvfølgelig en «kostnad». Det krever blant annet større disiplin og struktur fra trenere og gymnaster når flere partier trener samtidig. Denne kulturendringen vil ikke falle på plass fra den ene dagen til den neste, men vil ta litt tid. Optimalt så ville man ha brukt lengere tid på denne omstillingen, men det er tid vi ikke har hatt. Alternativt kunne klubben tatt inn færre barn og trent senere. Det mente vi ikke var riktig løsning.

Styret vil takke alle trenerne i Hammer turn, for sitt pågangsmot og engasjement i denne krevende perioden. Som trener må man hele tiden balansere forventninger fra klubben, barna og foreldrene. Det er ikke alltid så enkelt. Styret ønsker å gjøre denne utfordringen mer håndterbar gjennom dette semesteret og opp mot neste semester. Hammer turn må være tydeligere i forhold til produktet vi tilbyr våre medlemmer. Et av tiltakene i så måte, var ansettelsen av Anamarija Zuanovic som sportslig leder. I tillegg har vi nå også gjenopprettet sportslig utvalg, der Anamarija sitter sammen med Anne Torill Nordli og Cathrine Reusch. Dette vil ytterligere forsterke den
sportslige retningen av Hammer Turns produkt.
 
Hva har styret gjort?

Styret har hatt møte med kontrollkomiteen, angående klubbens drift og økonomi.

Møte med valgkomiteen er gjennomført, med bakgrunn i det forestående ekstraordinære årsmøtet. Det ekstraordinære årsmøte er satt til å bli gjennomført på Lørenskog
hus den 29.01.2020 kl. 1930, og alle med personlig medlemskap i Hammer Turn har møterett. Innkalling ligger på Hammer Turns hjemmeside. Nedenfor finner du en
rask presentasjon av de ulike styremedlemmene som sitter i dag. Valgkomiteen har innstilt de samme fem, pluss to nye personer til varaposisjonene.

Det er opprettet et nytt parti for tropp, for å øke bredden i troppstilbudet.

Sportslig utvalg er gjenopprettet.

Vedtatt og lagt ut ny lovnorm på hjemmesiden.

Ansatt en turntrener på dagtid. I første omgang i et engasjement på tre måneder, med oppstart 3. februar. Hovedformålet er å stabilisere Hammer Turns tilbud på dagtid, samt sørge for at klubben lettere kan ivareta sine kollektive, administrative oppgaver.

Satt ut deler av regnskapet til BDO. Dette for økt automatisering, og konsentrasjon rundt kjernevirksomheten.


Hva gjør vi, og hva planlegger vi å gjøre?

- Virksomhetsplan
- Klubbhåndbok
- Prøver aktivt å rekruttere nye trenere
- Legge ut retningslinjer på hjemmesiden
- Ser på ansettelse av ny daglig leder
- Ser på ny hjemmeside
- Sette ut administrasjon av turntøy med payback
- Automatisere administrative oppgaver digitalt (eks. registrering av arbeidstimer og bilag)
- Legge ut mere informasjon på våre hjemmesider i forhold til mål for hvert parti per semester
- Har som mål å ha færrest mulig gymnaster på venteliste, innenfor kvalitetsmessig kapasitet
 
Presentasjon av styrets medlemmer

Stian Stav - Styreleder
* Offiser i Forsvaret
* Jobber i Prosjekt «anskaffelse av Forsvarets nye jagerfly» (F35)
* Har vært styreleder i en internasjonal organisasjon (7 nasjoner)
* Hovedverneombud på Gardermoen flystasjon
* Har vært fotballtrener
* Har vært leder på leir for personer med ryggmargskade

Linda Amdam – Nestleder
* Mange års erfaring som turntrener
* Utdannet cand. scient i fysikk/materialteknologi fra Universitetet i Oslo
* Videreutdanning som blant annet branningeniør, bedriftsøkonomi, organisasjonspsykologi, prosjektledelse, risikostyring, mål og målstrukturer
* Utdannet coach Meta-NLP™ Practitioner, Coaching, kommunikasjon og ledelse
* 20 års erfaring med personalledelse, både fra privat og offentlig sektor
* 8 års erfaring med styrearbeid, hovedsakelig FAU
* 10 års erfaring fra offentlig sektor med juss og forvaltningsrett
* Selvstendig næringsdrivende i tillegg til 100 % ansatt i Oslo kommune Brann- og redningsetaten

Berit Rimstad - Styremedlem
* Jobber i dag som avdelingsleder ved Losby Gods (siste 10 år)
* Bred erfaring fra hotell og restaurant med hovedsak på personalansvar
* Utdannet kokk, og etterutdannelse i personal-ledelse, organisasjon og utvikling, forvaltningsrett og teamledelse
* Jobbet for Skanska Norge med kurs og kompetanseutvikling
* Sittet i diverse styrer, blant annet de siste fire årene i styret i Hammer Turn

Frode Jenssen – Styremedlem
* Jobber som leder i Arnor E. Jenssen Turbusstransport AS
* Utdannet ved Handelshøyskolen BI
* Styreledererfaring
* Erfaring som styremedlem fra bedrifter, bransjeforbund og idrettslag

Christian Egedius –Styremedlem
* Daglig leder og eier av Ellco Etikett Trykk AS, med sju års erfaring og ansvar for 25 ansatte
* Utdannet journalist fra Høgskulen i Volda
* Fem års erfaring som reporter i TV 2 hjelper deg, og var blant annet tillitsvalgt der
* Etterutdanning innen økonomi og ledelse
* Sittet i diverse styrer, blant annet som styreleder i et boligsameie i tre år, og er nå inne i år to i styret i Hammer Turn

 Med vennlig hilsen,

Styret i Hammer Turn