Hammer Turn

For et år vi har hatt!

Hammer Turn ble stiftet 1. september 1971 så i år feirer vi 45 år.

I anledning vår 45 års dag har vi fornyet vår logo og oppdatert vår hjemmeside.

I 12år har vi drømt om en egen turnhall og 19. oktober 2016 var den offisielle åpningen av nettopp vår egen splitter nye turnhall!!

I løpet av 2016 har vi oversteget godt over 1000 medlemmer og vi har startet opp med flere nye prosjekter deriblant turn i barnehage og skole som vi kaller «basistrening i den motoriske gullalder» vi har startet opp prosjektet som heter TurnAkademiet hvor barn fra 1. - 4. klasse har turntrening og leksehjelp opptil 3 dager i uken etter skoletid. Vi har også et prosjekt med tilrettelagt trening for barn med nedsatt funksjonsevne, dette prosjektet kaller vi «turn for alle» og treningen har vist god motorisk utvikling.

Vi i hammer Turn er stolte av utviklingen vår og vi ønsker å fortsette å dele idrettsglede til alle i alle aldre.