Vil du delta i Hammer Turns markedsgruppe?

Har du erfaring med eller interesse for markedsarbeid? Vil du bidra til å øke klubbens inntekter? Har du lyst til å slippe tilsynsvakter i turnhallen? Da kan Hammer Turns markedsgruppe være noe for deg.

Hammer Turn har endelig flyttet inn i ny hall, og driften begynner å gå normalt etter flytteprosessen. Klubben vokser i antall medlemmer og vi har utvidet vårt sportslige tilbud. Forholdene ligger også til rette for at Hammer Turn kan ha ambisjoner om å ha utøvere i norgestoppen innen 3-5 år.

Styret ønsker at vi i løpet av våren får på plass en lenge etterlengtet markedsgruppe. Mandatet til gruppen vil være å ha ansvaret for Hammer Turns arbeid med å skaffe inntekter utenom medlemskontingent, som f.eks sponsoravtaler, annonser, reklame, gavefond, tilskuddsordninger, samarbeidsavtaler og tilsvarende.

Markedsgruppen vil også få ansvaret for å koordinere Hammer Turns profil utad, inkludert digitale og trykte medier.

Det er supert om du har litt erfaring med markedsarbeid, inngåelse av sponsoravtaler og/eller søknader på midler fra fond, tilskuddsordninger e.l - men det er ingen forutsetning.

Personer med verv i markedsgruppen vil ikke få tilsynsvakter, og på lik linje med styremedlemmene reduseres antall dorullsekker til 7 stykker for utøveren vedkommende er foresatt til. Foresatte med barn på åpne partier vil få færre lodd å selge.

Klubben er avhengig av frivillighet, og vi setter stor pris på om du ønsker og har anledning til å bidra.

Interessert? Ta kontakt med styret;  styret@hammerturn.no