TURN- og RG KONKURRANSE FOR BARN OG UNGE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

«KOM OG BLI MED»

Informasjon og påmeldingssjema her

Hammer Turn i samarbeid med Norges Gymnastikk- og Turnforbund inviterer til nasjonal lavterskel konkurranse i Turn og RG spesielt tilrettelagt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i alle aldre. Vi ønsker at så mange som mulig skal delta!

STED: Kjennhallen, Mailandveien 24, 1473 Lørenskog

TID: Lørdag 25. november

Tidsplan: Sendes etter mottatt påmelding

Konkurransen skal følge Special Olympics (SO) reglement. Reglement for Turn og RG finner dere på gymogturn.no under turn for funksjonshemmede.

Link til obligatoriske programmer: Rhythmic Gymnastics Routines

Routines: (2016-2023)

http://resources.specialolympics.org/Taxonomy/Sports_Essentials/_Sports_Info/Gymnastics_Rhythmic.aspx?langtype=1033

Link til obligatoriske programmer: Artistic Gymnastics Routines

http://resources.specialolympics.org/Taxonomy/Sports_Essentials/_Sports_Info/Gymnastics_Artistic.aspx

Konkurranseklasser (det året man fyller):

Klasse 1. 6-8 år

Klasse 2. 9-10 år

Klasse 3. 10-12 år

Klasse 4. 13-16 år

Klasse 5. 16 - oppover

TURN:

Menn og kvinner level A, B

Hopp

Skranke (lav holme)

Bred bom 12.25 cm

Frittstående

Kvinner level I, II, III, IV Menn level I, II, III, IV

Hopp Svingstang

Dameskranke Frittstående

Bom Bøylehest

Frittstående Hopp

Ringer

RG:

Level A, B

Tau,Ball,Køller,Bånd og 4-kamp

Level C

Tau,Ball,Køller,Bånd,ring og 4-kamp

Level I, II, III, IV

Tau, ball, ring, bånd

Man kan delta i mangekamp eller enkelte apparater og må melde seg på samme nivå i de ulike apparatene. Ved spørsmål om SO Reglement ta kontakt med Brenda Garbin på epost brendagarbin@hotmail.com eller tlf. 92472727.

For de som trenger overnatting anbefales Thon hotell Triaden. Ved spørsmål ta kontakt med Lene Phillips aktivitet@hammerturn.no.

De som har lang reise med fly kan søke NGTF om støtte til deler av reisekostnadene. Søknad sendes innen 25.oktober 2017 til: irina.solem@gymogturn.no

Påmelding til konkurransen innen fredag 3. november 2017 sendes til: Lene Philips, Hammer Turn aktivitet@hammerturn.no.

Deltakeravgift: 150,- betales til konto: 1628 05 05467 og er ikke refunderbart.

Betaling markeres med «Kom og bli med», navn og klubb.