Innkalling til årsmøte 31. mars

Hammer Turn kaller inn til årsmøte 31. mars 2020, kl. 1900. Årsmøtet vil avholdes i flerbrukshallen innerst i turnhallen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest 17. mars. Bruk styrets e-postadresse: styret@hammerturn.no

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet tilgjengeliggjøres på Hammer Turns nettsider senest en uke
før årsmøtet.

Med vennlig hilsen

Styret i Hammer Turn

Stian Stav – styreleder
Linda Amdam – nestleder
Frode Jenssen – styremedlem
Berit Rimstad – styremedlem
Christian Egedius – styremedlem