Årsmøte 2018

Årsmøte er gjennomført og protokoll blir lagt ut så fort den er klar.

Virksomhetsplan med de endringer som vedtatt på årsmøte lastes ned her

Protokoll fra årsmøte lastes ned her

~

Hammer Turn avholder årsmøte 20. mars 2018, kl. 18.00

Sted: Kjenn Ungdomsskole, Auditoriet, Hasselveien 4, 1470 Lørenskog (inngang på siden mot Rådhusparken)

Saker må være Hammer Turn ihende innen 6.mars 2018.

Ønsker du å stille som kandidat til styreverv?

Ta kontakt med valgkomiteen, e-mail: anders.waal@gmail.com

Saksliste:

 • Konstituering
 • Årsmelding (Last ned)
 • Årsregnskap (Last ned) (Kontrollkomiteens rapport) (Revisjonsberetning)
 • Innkomne forslag (ingen innkomne forslag)
 • Fastsettelse av medlemskontingent: Styret foreslår å beholde medlemskontingenten på kr 300,- per år
 • Budsjett 2018 (Last ned)
 • Virksomhetsplan (Last ned)
 • Valg (Les valgkomiteens innstilling) (Les styrets innstilling)
 • Styreleder Nestleder Tre styremedlemmer To vararepresentanter Valgkomité To medlemmer til kontrollkomité Revisor Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
 • Styreleder
 • Nestleder
 • Tre styremedlemmer
 • To vararepresentanter
 • Valgkomité
 • To medlemmer til kontrollkomité
 • Revisor
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har