Styret og ressurspersoner

Styrets sammensetning etter årsmøte 20. mars 2018:
Styreleder: Irene Foss
Nestleder:
Styremedlem: Berit Rimstad
Styremedlem:
Christian Egedius
Styremedlem: Jannicke Bergmann
Varamedlem: Tom Gøran Solbakken
Varamedlem: Gisle Hersvik

Styremøter 2018


Styremøter 2017