Spennende stillinger ledig hos Hammer turn

Vi har tre ledige stillinger.

Som hovedtrener har du ansvaret for kvalitet og treningsmengde, den individuelle utviklingen på lukkede partier samt faglig ansvar for hjelpetrenere. Pr. dags dato har jenter og gutter 4 lukkede partier hver seg, med 6-8 utøvere pr. parti. Alderen på våre utøvere er 7-14 år. Vi ønsker å jobbe målrettet med å følge opp utøvere slik at flest mulig fortsetter utover ungdomstiden.

Som ett ledd i å forsterke administrasjonen samt videreutvikle vårt tilbud, våre dyktige trenere og utøvere, skal det ansettes en sportslig leder.
Stillingen kan være et engasjement eller fast ansettelse og kan kombineres med andre oppgaver i klubben.